Στον κλάδο των κατασκευών, έχει φανεί ότι στο μέλλον οι σχεδιαστές του εξοπλισμού θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρέπει να αναζητήσουν νέους και καλύτερους τρόπους για να ανταποκριθούν στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών τους.

Εμείς που προσφέρουμε τις υπηρεσίες στην αγορά των κατασκευών γνωρίζουμε πολλές από αυτές τις τάσεις και κατανοώντας πόσο αποτελεσματικές είναι και πόσο μπορούν να βοηθήσουν την εξέλιξη στην κατασκευαστική βιομηχανία, συμμετέχουμε σε διάφορα forum και ενώσεις πανευρωπαικά, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσπάθεια των εταιρείων να προβλέψουν καλύτερα το πού κατευθύνεται η βιομηχανία και να προσαρμοστούν αναλόγως ώστε να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των μηχανημάτων και να βελτιστοποιήσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Μερικές από τις τάσεις της βιομηχανίας που επηρεάζουν την κατασκευή σήμερα και στις οποίες δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζονται εδώ :

Προκλήσεις εργασίας

Μια πρόσφατη έρευνα από τους Associated General Contractors of America υπογράμμισε πόσο σοβαρή είναι η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον κλάδο των κατασκευών σήμερα. Περίπου το 80% των κατασκευαστικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν σήμερα δυσκολίες στην εξεύρεση ειδικευμένης ειδικευμένης εργασίας. Οι συνθήκες χειροτέρεψαν με τη δημιουργία  χιλιάδων κενών θέσεων εργασίας, κι ενώ η οικοδομική δραστηριότητα παγκοσμίως ανέκαμψε τα χρόνια μετά τη μεγάλη ύφεση, πολλοί από τους ειδικευμένους εργαζόμενους που εγκατέλειψαν τη βιομηχανία κατά τη διάρκεια δύσκολων οικονομικών περιόδων δεν επέστρεψαν. Οι προσπάθειες για την αντικατάστασή τους δεν πήγαν καλά. Πολλοί νέοι σήμερα δεν βλέπουν τα καταρτισμένα επαγγέλματα ως μια αξιόλογη επιλογή σταδιοδρομίας, αφήνοντας τον κατασκευαστικό κλάδο στην απίστευτη θέση να προσπαθεί να κάνει περισσότερη δουλειά με λιγότερους πόρους που έχει στη διάθεσή του.

Η προσπάθεια που γίνεται από την εταιρεία μας να προσφέρει ολοένα και καλύτερες συνθήκες εργασίας με συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες των κατασκευών, αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία που έχει για εμάς η άρτια εκαπίδευση και η γνώση του αντικειμένου απασχόλησης του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της εταιρείας.

Internet of Things

Το IoT, αναμορφώνει πλήρως τον τρόπο που σκέφτεται ο κατασκευαστικός κλάδος για το σχεδιασμό και την κατασκευή δομών. Οι επαγγελματίες στον τομέα των κατασκευών απαιτούν πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό, τα περιουσιακά τους στοιχεία και τους υπαλλήλους τους και θέλουν να είναι σε θέση να ερμηνεύουν εύκολα τα δεδομένα, ώστε να λαμβάνουν αποφασιστικές και τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την επιχείρησή τους. Είτε η τηλεματική, είτε η παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων ή κάτι άλλο, το IoT βοηθά τις εταιρείες να ελαχιστοποιούν το χρόνο διακοπής του εξοπλισμού, να βελτιώνουν την ασφάλεια, να αυξάνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων και να επηρεάζουν θετικά το κατώτατο επίπεδο απόδοσής τους.

Με τη χρήση ιδιαίτερων λογισμικών και εξελιγμένων συσκευών κατά τη διάρκεια των κατασκευών, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε την παραγωγική διαδικασία και να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα λαθών, μέσα από διεργασίες ελέγχου και επαλήθευσης κρίσιμων στοιχείων και μεγεθών που έχουν άμεση σχέση με την εξέλιξη της κατασκευής

Green Building

Η άνοδος του πράσινου οικοδομικού κινήματος και η αυξημένη επικράτηση των βιώσιμων κατασκευαστικών πρακτικών, ενισχύθηκαν από τη μεγάλη ζήτηση για χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοσης στις νέες δομές, τις τρέχουσες ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή και τον τρόπο με τον οποίο οι νέες κατασκευές επηρεάζουν το περιβάλλον στο σύνολό του. Οδεύουμε στις ημέρες όπου τα κτίρια έχουν σχεδιαστεί και κατασκευάζονται αποκλειστικά με βάση την οικονομία, τη χρησιμότητα, την αντοχή και την άνεση. Οι δομές που παρουσιάζουμε, κατασκευάζονται με τη χρήση περιβαλλοντικά υπεύθυνων διαδικασιών και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, ενώ όσο συνεχίζεται η ανάπτυξη, η θέσπιση και επιβολή της νομοθεσίας που ευθυγραμμίζεται με βιώσιμες πρακτικές, το λεγόμενο green building κίνημα θα συνεχίσει να είναι ισχυρό και συναφές στην κατασκευαστική βιομηχανία με την οποία συμβαδίζουμε.

Μη επανδρωμένα οχήματα (UAV)

Οι κατασκευαστικές εταιρείες επενδύουν όλο και περισσότερο σε UAV (ή σε μη επανδρωμένα οχήματα, όπως αναφέρονται πιο συχνά) για να τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν σε ποικίλες επιχειρηματικές ανάγκες. Επειδή είναι εξοπλισμένα με κάμερες και έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένες τοποθεσίες με σχετική ευκολία, το UAVS αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο για μια σειρά καθηκόντων: τη συλλογή πληροφοριών, τη βοήθεια ολοκληρωμένων επιθεωρήσεων ασφάλειας, τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την πρόοδο ενός έργου και πολλά άλλα. Ωστόσο, ο κατασκευαστικός κλάδος έχει αγγίξει πολύ επιφανειακά τη δυνατότητα χρήσης UAV για επιχειρηματικές εφαρμογές, γεγονός που αναδεικνύει την πρωτοπορία της ergonis  στον τομέα αυτό και τη μεγάλη συμβολή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων κατασκευής.

Αρθρωτή κατασκευή

Ενώ η αρθρωτή κατασκευή δεν είναι καθόλου νέα έννοια, έχει αναπτυχθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το Modular Building Institute, η αρθρωτή κατασκευή κατέχει περίπου το 3% του μεριδίου αγοράς και αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 5% μέχρι το 2020. Αυτή η μορφή της κατασκευής μπορεί να είναι ένας λιγότερο δαπανηρός και αποτελεσματικότερος τρόπος για την οικοδόμηση μιας δομής, αλλά βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί και off-site. Σε μια βιομηχανία όπου ο χρόνος και οι πόροι είναι πάντα premium, επενδύουμε στην τάση αυτή η οποία αναμένεται να  εξελιχθεί ραγδαία στα επόμενα χρόνια.