ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η λιμνοδεξαμενή της Μεσσαριάς στην Κω αρδεύει μέσω δικτύου μήκους περίπου 10 km όλες τις γεωργικές εκτάσεις και καλλιέργειες που βρίσκονται στον κάμπο της Μεσσαριάς. Το συνολικό δίκτυο που κατασκευάστηκε, σε συνδυασμό με το αρδευτικό του Λινοπότη  που...