ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά τις οικοδομικές εργασίες που έγιναν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο  Κρεμαστής για την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου και τη μείωση του φορτίου ζήτησης. Σύμφωνα με οδηγίες του κατασκευαστή τους, τοποθετήθηκαν θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, ενεργειακοί...