Στην ergonis πιστεύουμε ότι η απάντηση για την αξιοποίηση των υποδομών του δικτύου οπτικών ινών είναι το Fiber To The Home (FTTH). Η εξέλιξη των αγορών και οι αυξημένες απαιτήσεις των πελατών μας, οδήγησε στην ανάπτυξη διαδικασιών πώλησης που επιτρέπουν :

  • Τη διασφάλιση λειτουργίας σε όλο τον κύκλο λειτουργίας του FTTX
  • Την άμεση αποτελεσματικότητα των ενεργειών μέσω του κατάλληλου προγραμματισμού, αναλύοντας τις ανάγκες του τελικού χρήστη και την ύπαρξη σύγχρονων δομών τεχνολογίας της πληροφορικής στο χώρο, έτσι ώστε να βελτιστοποιούν του υπάρχοντες πόρους της εγκατάστασης χωρίς να τους απαξιώνουν.
  • Την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος με ταυτόχρονη αποθήκευση των δεδομένων σε ασφαλείς και σίγουρους χώρους, με άμεση αναζήτησή τους σε πλήρη μορφή και όγκο. Έτσι επιτυγχάνεται μείωση των μέσων και του χώρου αποθήκευσης και σίγουρη πρόσβαση των δεδομένων κάθε στιγμή αποβάλοντας τον κίνδυνος κάποιας καταστροφικής διεργασίας που ενδεχομένως να συμβεί.

 

Άρα η μελέτη των αναγκών του πελάτη και τελικού χρήστη με τη βοήθεια των έμπειρων μηχανικών – διαχειριστών των έργων μας δίνει την πεποίθηση του σίγουρου αποτελέσματος, χτίζοντας την πρότασή μας προς αυτόν με βάση την διασφάλιση όλων των υπηρεσιών και την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών.

Παράλληλα η παρακολούθηση των διεργασιών, ο συνεχής σχεδιασμός και η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών των χρηστών, μας καθιστά έτοιμους για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησης και της διασφάλισης άμεσης λύσης.

Τέλος ένας άλλος παράγοντας επιτυχίας είναι η πιστοποιημένη συνεργασία, όπου η ergonis διασφαλίζει μέσω των εκπαιδευμένων και ειδικευμένων στελεχών τη., ενώ η άμεση εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση κάθε προβλήματος την καθιστά πρωτοπόρα στον τομέα αυτό.