Ο δρόμος προς το μέλλον είναι κατασκευασμένος από ίνες. Το ταξίδι σε αυτό γίνεται μαζί.

Ως ένας από τους κορυφαίους παρόχους  τεχνικών υπηρεσιών για την οπτική ίνα, την ηλεκτρική ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες, η ergonis  έχει ουσιαστική συμβολή στην οικοδόμηση του μέλλοντος. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε επιτρέπουν τη ροή των πληροφοριών, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλή ψηφιακή συνδεσιμότητα και ποιοτικό έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων.
Γιατί δίκτυα οπτικών ινών;

Μόλις σε μια οικογένεια είναι περισσότεροι από δύο χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν μέσα όπως τηλεόραση, Internet και τηλεφωνία, οι οπτικές ίνες είναι η καλύτερη λύση, καθώς σας παρέχουν μια σύνδεση με ανώτερη χωρητικότητα και αξιοπιστία, σας δίνει τη σταθερή τηλεφωνία που λειτουργεί ακόμα και όταν το χάλκινο δίκτυο είναι κατεβασμένο, ενώ απολαμβάνετε και την  η τηλεόραση με τέλεια λήψη (συμπεριλαμβανομένης της HD), το Internet με μέγιστη δυνατή ταχύτητα, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.

Η οπτική ίνα οδηγεί με συναρπαστικό τρόπο

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι οπτικές ίνες είναι το μέλλον. Όταν πρόκειται για το περιβάλλον μας, την υγεία μας, τις γνώσεις μας, την ασφάλεια μας και η δέσμευσή μας – οι ίνες μεταβάλλουν τα πάντα.

Ίνα για την υγεία μας

Ψηφιακή υγεία ονομάζεται η ψηφιοποίηση των στοιχείων που καθορίζουν την κατάσταση της υγείας μας, η οποία με τη σειρά της απαιτεί γρήγορη και ασφαλή σύνδεση. Σήμερα υπάρχει μια σειρά εφαρμογών, φορητά συστήματα και προγράμματα που την υποστηρίζουν και μας παρέχουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να κάνουμε αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Τα οφέλη είναι:
Έχουμε την ικανότητα να βελτιώνουμε τη δική μας υγεία με τις γνώσεις που διαθέτουμε, να αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές που επέρχονται στην υγεία μας και με την έγκαιρη επέμβαση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης να αποφεύγουμε δυσάρεστες επιπλοκές στην εξέλιξη της υγείας μας

Επίσης μέσα από μια ευρύτερη προοπτική, παρέχεται η δυνατότητα από τη συλλογή δεδομένων που έχουν τεράστιο όγκο, και μόνο μέσα από τα δίκτυα οπτικών ινών μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια και ταχύτατα, αυτά να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη τάσεων στην κατάσταση της υγείας των ανθρώπων, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα, ότι η πρόληψη εγγυάται την   εξασφάλιση της πρόνοιας.

Ίνα για το περιβάλλον

Γραπτές επιστολές, εφημερίδες και βιβλία αντικαθίστανται από εικονοστοιχεία. Η κίνηση των ανθρώπων μέσω της συνεχούς μετακίνησης, μπορεί να αντικατασταθεί από συναντήσεις μέσω του Διαδικτύου. Η ψηφιοποίηση είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για βιωσιμότητα, η οποία με τη σειρά της είναι ο στόχος της κοινής περιβαλλοντικής μας ευθύνης.
Η πολύ μεγάλη μεταβολή που επιδρά και στο  περιβάλλον είναι ότι μπορούμε να επιλέγουμε όλο και περισσότερα pixels πριν από τον άνθρωπο προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις και χάσιμο ανθρωποωρών
Έτσι με ασφαλή και γρήγορη σύνδεση μπορούμε:

  • Να έχουμε τον έλεγχο μεγάλων περιοχών με την χρήση και υποστήριξη κατάλληλων  αισθητήρων
  • Να αποκομίσουμε μεγαλύτερα οφέλη μέσω του Διαδικτύου των πραγμάτων, ο οποίος είναι  ο συλλογικός όρος για τη δικτυωμένη κοινωνία, όπου οι άνθρωποι, οι πληροφορίες, οι διαδικασίες και οι φυσικοί αισθητήρες ανταλλάσσουν δεδομένα
  • Να χρησιμοποιήσουμε αισθητήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κοινωνία και στη φύση για να μας δώσουν  αναγνώσεις σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες είναι σημαντικές για περιβαλλοντικές διεργασίες, όπως πρόληψη πυρκαγιών και  επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ίνα για τη γνώση

Μια ανοιχτή κοινωνία απαιτεί πολίτες που είναι ενημερωμένοι, μορφωμένοι και αισθάνονται ενδυναμωμένοι. Οι πολίτες που θεωρούν ότι οι πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες και επικαιροποιημένες, μπορούν να συμβάλλουν και να επηρεάσουν ενεργά την εξέλιξη της. Μια προοδευτική, σύγχρονη κοινωνία πρέπει να εξετάσει την ψηφιακή ένταξη ως δημοκρατικό δικαίωμα.
Έτσι με στο ψηφιακό μέλλον, το άτομο μπορεί να ενδυναμωθεί για να είναι σε θέση αν συμβάλλει με περισσότερη δύναμη στην οικοδόμηση μιας συλλογικής και ανοιχτής κοινωνίας.

Ίνα για αυξημένη ασφάλεια

Η ασφάλεια είναι μια ευρεία έννοια. Μπορεί να αφορά τη φυσική ασφάλεια της ζωής , μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την ασφάλεια που αισθάνεται κάποιος με την συνειδητοποίηση ότι σημαντικές πληροφορίες μπορούν να αποστέλλονται και να λαμβάνονται είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές, μπορεί επίσης να αφορά την εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας, όπως η αστυνομία και η υγειονομική περίθαλψη. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με μια γρήγορη κα και ασφαλή σύνδεση μέσω ενός δικτύου οπτικών ινών.

Επιπλέον όλη η παρακολούθηση χώρων όπως σπίτια και επιχειρήσεις που σήμερα ελέγχονται ήδη από αισθητήρες ασφαλείας, έλεγχος ατόμων με κινητικά και νοητικά προβλήματα, θα μπορεί να αυτοματοποιηθεί και να λειτουργεί με μεγαλύτερη νοημοσύνη παίρνοντας αποφάσεις για μια σειρά ενεργειών χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου μυαλού, καθώς θα οδηγούνται από γρήγορα και ασφαλή δίκτυα.